top of page

מיבריאה מים חיים

מושגי יסוד

חיים = תנועה​​​

.מחזור המים החיים בטבע נמצא בתנועה מתמדת, מהים אל הים : אידוי ,עיבוי, משקעים, חלחול, נביעה וזרימה חזרה אל הים

מים עומדים -   מים שתנועתם נבלמה, המים מאבדים את איכותם, מתעפשים, מפתחים פעילות בקטריאלית ואינם ראויים לשתייה ולטהרה.

 

מי צנרת - נמצאים בטווח בין מים חיים למים עומדים, מי צנרת הם מים שנשאבו, נסכרו, נלחצו בתוך צינורות ותנועתם נבלמת באופן תדיר. 

בלימה זו של התנועה המקורית והלחץ הגבוה בצנרת גורמים למי הצנרת לאבד את המבנה הפיזיקלי המקורי של צבירי המים ועקב כך את איכויות המקור של מים חיים בטבע.

מים מותפלים - מי ים שעברו תהליך של הפרדת המומסים מהמים לרוב ע"י תהליך של אוסמוזה הפוכה במטרה לרוקן את המים

ממלחים ולאפשר להם להיות ראויים לשתייה

בשנים האחרונות תמהיל מי הצנרת בישראל מכיל מעל% 60 מים מותפלים

 החייאת מים - טכנולוגיה שפותחה ע"י חברת "מיבריאה" המאפשרת את השבת התנועה, המבנה ואיכויות המקור למי הצנרת בדומה  למים חיים בטבע. תהליך ההחייאה הייחודי של "מיבריאה" נעשה ע"פ עיקרון  ההשראה האנרגטית של מים על מים 

טכנולוגיית החייאת המים מתבססת על אפקט מרתק של מים להשפיע על מים באמצעות השראה אנרגטית וללא מגע פיזי ביניהם

: "לאפקט זה אנו קוראים ב"מיבריאה 

Water on water induction revitalization effect 

 נתגלה כי לסוגי מים מסוימים יכולת השפעה על סוגי מים אחרים ללא מגע פיזי ביניהם ואת ההשפעה והשינויים שמתקבלים ניתן  לאמת בבדיקות מעבדה  פשוטות

אגב, וריאציה של יכולת "השפעה בהשראה של מים על מים" היה בשימוש כבר בימי קדם והוא אחד מעקרונות הבסיס המנחים דורות שלמים של בוני מקוואות 

 ליבות ההחייאה - תגלית זו של היכולת של סוגי מים מסויימים (מים מובנים) להשפיע על סוגי מים אחרים (שאינם מובנים) הביאה עמה את האפשרות ליצירת מגוון תמציות מים אותם מפיקה וחותמת מיבריאה באמפולות זכוכית. תהליכי היצור של תמציות המים אותם מפיקה חברת "מיבריאה" הם סוד מסחרי של החברה

    האמפולות החתומות נקראות "ליבות החייאה" והן אלו המשפיעות בפועל בהשראה וללא מגע פיזי על סוגי מים שונים ועל חומרים המכילים מים. ב"מיבריאה" מייצרים מגוון רחב של ליבות החייאה המיועדות לטפל במגוון רחב של ספיקות וכמויות מים ולמגוון רחב של יישומים

ליבות ההחייאה נמצאות במגוון מוצרי "מיבריאה" ומשמשות את החברה ואת לקוחותיה למיקסום איכות  סוגי מים רבים : החל במי צנרת לשימוש ביתי, מים שתייה שעברו טיפול באוסמוזה הפוכה או סוגי סנני/מטהרי מים אחרים, מים מזוקקים, מים לבריכות שחיה ובריכות טיפוליות, מאפיות, מסעדות, מים לשימוש בתעשיית הקוסמטיקה, מים לחקלאות, מים לתעשייה, מכוני טיהור שפכים ועוד

 לאחר תהליך ההחייאה, המים, המוצרים והתהליכים המכילים מים חוזרים לחיוניותם הטבעית המקורית ויתרון איכותם הגבוהה   מתגלה ובא לידי ביטוי בצורה ברורה ומדידה

מיבריאה מים חיים - מאחורי קו המוצרים והשירותים של חברת "מיבריאה" עומד הרעיון, שמיצוי הפוטנציאל הטבעי של המים ע"י החייאת המים הוא המפתח למיקסום כל דבר המכיל מים.

.המוצרים והשירותים אותם מציעה חברת "מיבריאה" משתמשים בטכנולוגיית החייאת המים כדי להשיג מטרה זו

.תהליך החייאת המים מתבסס על מגוון סוגי ליבות החייאה אותם מפתחת ומייצרת חברת מיבריאה

 ליבות ההחייאה במוצרי מיבריאה השונים משפיעות על המים בקרבתן ללא מגע פיזי ישיר ביניהם או תוספת כל שהיא למים, על פי   Water on water induction עיקרון ההשראה של מים על מים

ליבות ההחייאה מכילות תמציות מים ומיצוי אנרגטי של מינראליים טבעיים 

 

: חברת "מיבריאה" מפתחת סוגי ליבות שונים למוצרים המיועדים למטרות שונות ​ולמגוון רחב של יכולות ספיקה

  •  מתקנים לטיפול במי צנרת לשימוש ביתי ומסחרי 

  •  שירותי מים חיים למסעדות ומאפיות                  

  • השבחת מים לבריכות שחיה ובריכות טיפוליות     

  • מים לחקלאות, ולתעשייה                                             

  • טיפול במים לתחום הקוסמטיקה                        

וכן מגוון מוצרים לצרכים אישים כולל תליון מים חיים אנרגטי לענידה על הגוף, מתקן החייאת מים אישי נייד, טיפה טיפולית, מתקני החייאה מקצועיים לשפים  ועוד

.חברת מיבריאה שוקדת על פיתוח של מוצרים בתחום השמע ובתחומים נוספים

.הטכנולוגיה ירוקה ואינה עושה שימוש במגנטים, חשמל או בכל תוספת כימית כל שהיא למים*

.התמציות והידע להפקת התמציות הם סוד מסחרי של חברת מיבריאה  

 
Connecting life to the full potential of living water

מיצוי הפוטנציאל הטבעי של המים הוא המפתח למיקסום כל דבר המכיל מים

bottom of page