top of page

חקלאות

מים חיים לחקלאות

.'ענף החקלאות מורכב ממכלול מרכיבים המשפיעים על התוצאה הסופית - איכות הקרקע, סוג הדישון, טמפרטורה תזמון וכו

 .איכות המים בהשקייה היא ללא ספק אחד מהיסודות המכריעים במשוואה

:אנו למדים על שינויים חיובים המתחוללים בפרמטרים השונים בעקבות הטיפול במים

  •     בית שורש חזק יותר

  •     עמידות רבה יותר לשינויי טמפרטורה חיצוניים

  •     הגנה טובה יותר על ציוד ההשקייה מנזקי אבנית

  •     צימוח מהיר יותר

מיצוי הפוטנציאל הטבעי של המים הוא מפתח למיקסום התוצאה הסופית בענף החקלאות 

bottom of page