top of page
 • מה הם מים חיים ?
  מים חיים הם מים בצורתם המקורית, בתנועה כחלק ממחזור המים בטבע.
 • כל כמה זמן נדרש להחליף את הליבה במוצרי מיבריאה?
  תוקף הליבה הוא שנה ויש להחליפה כדי להמשיך וליהנות ממקסימום תועלת של המוצר.
 • כיצד התליון משפיע?
  התליון עובד על עיקרון השראה בין המים המובנים בליבת התליון לבין המים בגוף. התליון מהדהד אל הגוף ומעניק תחושה כללית של איזון פיזי ומנטלי, התפעמות ושמחה.
 • היכן מתקינים את מתקן ההחייאת המים הביתי?
  אחרי שעון המים הדירתי כדי לאפשר מים חיים לכל צרכי הבית.
 • האים מתקן החייאת מים מחליף את מערכות הסינון?
  לא, מתקן להחייאת מים אינו סנן והוא מתלווה למערכות סינון במידה ונדרשות ואינו מחילף את פעולתם.
bottom of page