שאלות נפוצות

מה הם מים חיים ?


מים חיים הם מים בצורתם המקורית, בתנועה כחלק ממחזור המים בטבע.
כל כמה זמן נדרש להחליף את הליבה במוצרי מיבריאה?


תוקף הליבה הוא שנה ויש להחליפה כדי להמשיך וליהנות ממקסימום תועלת של המוצר.
כיצד התליון משפיע?


.התליון מהדהד אל גופנו ומעניק תחושה כללית של איזון מנטלי ופיזי, התפעמות ושמחה התליון עובד על עיקרון השראה בין המים המובנים בליבת התליון לבין המים בגוף. התליון מהדהד אל הגוף ומעניק תחושה כללית של איזון פיזי ומנטלי, התפעמות ושמחה.
היכן מתקינים את מתקן ההחייאת המים הביתי?


אחרי שעון המים הדירתי כדי לאפשר מים חיים לכל צרכי הבית.
האים מתקן החייאת מים מחליף את מערכות הסינון?


לא, מתקן להחייאת מים אינו סנן והוא מתלווה למערכות סינון במידה ונדרשות ואינו מחילף את פעולתם.