top of page

בדיקות

 בדיקות מעבדה שנערכו בישראל, ברזיל וארה"ב מראים בברור על שינוי בפרמטרים לפני ואחרי מתקן החייאת מים של מיבריאה

bottom of page