top of page

TiPA by MEYBRIAH - הטיפה של מיבריאה

הטיפה של מיבריאה

כלי אנרגטי טיפולי אלטרנטיבי המיועד לאפשר הקלה על מגוון רחב של תחושות לא נעימות. הטיפה של מיבריאה אינה תרופה ואינה מחליפה את הצורך בטיפול רפואי .

הטיפה פועלת על עיקרון ההשראה של מים על מים. הטיפה בנויה ממעטפת נירוסטה איכותית העוטפת ליבת זכוכית . ליבת הזכוכית מכילה תמצית מים מובנים וחתומים של חברת מיבריאה.

הסבר תיאורטי על עקרון הפעולה של ה'טיפה' גופנו בנוי מ72% מים. אנרגית החיים זורמת בגופנו מהרגע בו נולדנו ועד ליומנו האחרון. בתרבויות רבות מתארים אנרגיה זו כ"נהר החיים" הזורם בגוף האדם כל עוד נשמה בקרבו. ברוב התרבויות האמונה הרווחת היא כי לכל אדם נקבע תאריך התפוגה שלו מראש וכי אנו איננו אחראים על כך, אולם באפשרותנו לבחור כיצד להגיע לתאריך הסיום של חיינו : בגאון או על הגחון. באופן הזה מיחסים לכל זיכרון של אירוע שלילי שהאדם חווה בחייו כאילו אבן הושלכה לערוץ הנהר האנרגטי המקורי הזורם בגופנו. זיכרונות אירועי החיים הם כאבנים הפזורות המעצבות את נתיב זרימת אנרגית החיים בגוף. הזיכרונות השלילים נאגרים בתאי הגוף. זיכרונות של אירועים שליליים גדולים במיוחד, הפוקדים את חיינו נתפסים כסלעים גדולים הנזרקים לערוץ חיינו ומאיימים לחסום את ערוץ הזרימה. אולם כל עוד אנו חיים היתרון הוא שאנרגית החיים ממשיכה לזרום כמו המים, עוקפת כל מכשול, יוצרת אפיקי זרימה חדשים, זורמת ו מפלסת את דרכה החדשה בגוף עד ליומו האחרון. החיסרון הוא שהזיכרונות השלילים הנאגרים בתאי גופנו משמשים מחסום לתוואי המקורי המולד של אנרגית החיים הזורמת בגוף. ככל שתאי גופנו אוגרים יותר זכרונות של אנרגיה שלילית, הם יוצרים חסימות המרחיקות את אנרגיית החיים מ תוואי הזרימה המקורי והתוצאה היא תוואי אנרגטי חדש "ברירת מחדל" המאפשרת המשך חיים במחיר של תחושות לא נעימות הנובעות מחוסר תפקוד מיטבי מקורי של המערכת.

בדומה לעיקרון הפעולה של מוצרי מיבריאה, המים באמפולה מאפשרים באמצעות השראה לאתחל אנרגטית את המים בתאים המכילים זיכרונות שליליים המשמשים חסמים אנרגטיים. פעולה זו של ה "טיפה של מיבריאה" מאפשרת במקרים רבים למערכת האנרגטית לחזור לתוואי הזרימה המקורי ולהקל את התחושה.

מניסיון רב שנרכש בשנים האחרונות ממטפלים אלטרנטיביים רבים ומקהל לקוחותיהם עולה כי ל "טיפה של מיבריאה" 4 שימושים עיקריים :

הקלה על כאבי ראש ,חוסר נוחות ו קשיי הירדמות הנובעים מ"מחשבות מעגליות" הקלה על תחושת כאב או חוסר נוחות המופיעה בנקודות ספציפיות גוף הכנת אמבט לרחצה /טבילה להקלה על מכאובי גוף ועייפות תחזוקה כללית של פתיחת חסימות אנרגטיות.

את הליבה בתוך הטיפה ניתן להחליף לפי הצורך. עוצמת הליבה פוחתת עם הזמן ומידת השימוש. אורך חיי הליבה בטיפה לצרכי הכנת אמבט בלבד - שנה. אורך חיי ליבה בשימוש יום יומי אינטנסיבי - 3 חודשים. *הטיפה של מיבריאה אינה תרופה ואינה מחליפה את הצורך בטיפול רפואי*


Comentarios


bottom of page