top of page

על הרכב המים ומבנה המים

על הצורך לטפל במי הצנרת ועל מגוון האמצעים העומדים לרשותנו כיום כדי לעשות זאת:

כדי לטפל במי הצנרת המגיעים אלנו לבית או לעסק נדרשת כיום התייחסות לשני היבטים של המים:

ההיבט של הרכב המים וההיבט מבנה המים.

נתחיל בכך שמרבית השיטות לטיפול במים מתרכזות בעיקר בהיבט הראשון של הרכב המים ועוסקות בניקוי כזה או אחר של תכולת המים מבחינה כימית. כלומר סינון המים מחלקיקים לא רצויים שמקורם מעצם ההולכה בצנרת ותוספים כימים שהתווספו או שנוספו למים כגון כלור ואחרים.

ניתן לרכוש מגוון רחב של מערכות סינון מדגמים שונים לטיפול במים החל מפילטרים גסים לסינון חלקיקים גדולים בכניסה לבית/עסק דרך פילטרים לסינון עדין + פחם פעיל לספיגת כימיקלים לא רצויים (לרוב מערכות למי שתייה) ועד מערכות אוסמוזה הפוכה מדגמים שונים להסרת מכלול המרכיבים הכימיים במים, מערכות UV לחיטוי המים ועוד.

עד כאן, סקירה של הקיים שעיקר המיקוד הוא בטיפול בהיבט הכימי של הרכב המים.

בשנים האחרונות גוברת המודעות להיבט נוסף הנדרש לטיפול במים והוא ההיבט של מבנה המים.

תחום זה של שינוי המבנה של המים מתיחס למבנה הצבירים (אשכולות) של מולקולות המים.

ישנם תאוריות רבות המיחסות את השינוי שחל במבנה המים ללחץ המופעל על המים מעצם הולכת המים בצינורות ובלחץ המשאבות.

ההסבר לשינוי במבנה המים נובע לפיכך משתי סיבות עיקריות:

הראשונה, הלחץ המופעל על המים ע"י משאבות המאפשר בעצם את ההולכה של המים (בניגוד לחוקי הגרביטציה של הולכת המים בטבע - ממקום גבוהה למקום נמוך) הוא היוצר את השינוי במבנה.

הסיבה השניה לשינוי היא מעצם ההולכה בצנרת סגורה בניגוד לצורת ההולכה הטבעית של מים בטבע בתעלות פתוחות (נחלים, נהרות וכד').

דוגמא פשוטה להסביר את המהות של השינוי במבנה המים היא הדוגמא של פחם ויהלום,

לשניהם הרכב כימי זהה אך מבנה פיזיקלי שונה. כלומר, שני חומרים שונים בעלי תכונות שונות החולקים הרכב כימי זהה.

דוגמא זו עוזרת להבין מדוע שינוי במבנה המים יוצר סוגי מים שונים בעלי תכונות שונות ומדוע המים בצנרות שונים מאותם מים מקורים טרם הגעתם אלינו.

על מנת לטפל במבנה המים ניתן כיום להתקין מערכות החייאת מים שכל עניינם הוא החזרת מבנה המים המקורי למי הצנרת. מערכות אלו מאפשרות להנות ממים באיכות הקרובה למים חיים בטבע. מים אלו מתאפיינים לרוב ביציבות בקטריאלית גבוהה, טעם ומרקם משופר, קלות בליעה, יכולות ניקוי משופרת ועוד.

בהכללה ניתן לחלק את מערכות אלו לשני סוגים עיקריים: מערכות הפועלות על עיקרון של סחרור המים בצורה מכנית ודורשות מגע פיזי עם המים והתקנה הדורשת התערבות בצנרת ויש הפועלות על עיקרון של השראה אנרגטית היוצרת את השינוי במים ללא מגע פיזי עם המים, והתקנתם פשוטה ואינה דורשת התערבות בצנרת.

ככלל מערכות החייאת המים אינן מיועדות להחליף את מערכות הסינון המסורתיות במידה ונדרשות, אלא להצטרף אליהן כדי לאפשר מענה כולל לשני ההיבטים השונים והחשובים שבטיפול יסודי ומקיף במים.

מאחר והמים הם היסוד הדומיננטי ביותר בחיינו, ישנה חשיבות עליונה במידע כיצד לטפל בהם במטרה לקבל מהם את מקסימום התועלת לרווחת כולם.


Comments


bottom of page