top of page

על אחדות והחייאת מים בעידן המודרני


מאז ומעולם מקורות מים חיים היו יסוד מאחד לטוב לקהילות רבות שחיו בקרבתם וניזונו מהם. המים משמשים גורם מאחד וזאת מהסיבה הפשוטה שהגוף של כולנו מורכב מ 72% מים והמוח של כולנו מכיל כ90% מים. כשאנו צורכים את אותם מים אנו מקיימים בפועל מכנה משותף אחיד רחב מאחד. מקורות המים החיים היו בעבר מקום מאחד למפגש חברתי ומקור חיים לקהילות שלמות ומאוחדות שנוצרו סביבם.

בעידן שלנו מסיבות כאלו ואחרות אנו נאלצים לצרוך מים שהם ברובם מי ים מותפלים והשאר ערב רב של סוגי מים אחרים (בארות, אקוויפר ועוד) ומעבר לכך יותר ויותר מאיתנו עוברים לגור במגדלי מגורים בהם בכל קומה לחץ מים שונה שמשמעותו סוג מים שונה (במבנה הפיזיקלי), בפועל כל קומה מקבלת בפועל סוג מים שונה של מים (קצת מזכיר את סיפור מגדל בבל ) ואנו מתרחקים מאותו יסוד עתיק של אחדות שמקורו במבנה המים החיים הקיים בטבע.

החידוש בהסתכלות הוא שהמים החיים בעלי המבנה האחיד העניקו לקהילות הרבות שחיו בקרבתם את פוטנציאל האחדות. פעם (לפני המהפכה התעשייתית) גרנו איפה שהיו מים חיים ראויים לשתייהולא איפה שרצינו ... מאז המהפכה התעשייתית אנו גרים איפה שאנחנו רוצים ומצאנו דרך להוביל את המים אלנו ... שכחנו או לא ידענו שהמים שנקבל בבתים החדשים לא יהיו באותו מבנה פיזיקלי מקורי כמו בטבע בשל לחץ המשאבות בצנרות (שהרי ההולכה בטבע היא תמיד בגרביטציה ממקום גבוהה לנמוך ובתעלות פתוחות וללא לחץ כמו ההולכה כיום) . בשנים האחרונות התווספו לתמהיל המים (50%- 70%) לצריכה גם המים המותפלים (מי ים שרוקנו מתוכן והפכו לראויים לשתייה). המים המותפלים הם חסרי מבנה אחיד מלכתחילה כך שסך המים שאנו מקבלים בצנרת הביתית הם מים הראויים לצריכה אך נטולי הגורם הטבעי האחיד והמאחד ושאר היתרונות החיובים המאפיינים מים חיים.

הנקודה החשובה היא שיש באפשרותנו כיום לשוב ולהתאחד בעזרת המים החיים ובעזרת הטכנולוגיה שמאפשרת כיום להחיות את מי הצנרת הקיימים ולהפכם למים חיים.

כך נזכה לכל אותם יתרונות טבעיים שהמים החיים מעניקים גם לפרט וגם לכולנו ככלל ונאפשר אחדות מבורכת לכולם.

יחד 🇮🇱

Comments


bottom of page