top of page

עולם "חדש" הגיון חדש


חלק ראשון :

לא הגיוני,

אנחנו בתקופה לא הגיונית מבחינת התרחשויות לא הגיוניות היוצרות מציאות לא הגיונית.

משהו משתנה או השתנה כבר ... נראה שלהגיון הישן אין מקום במציאות החדשה.

כדי להבין את המתרחש נראה שיש צורך לזנוח את הצורך להבין.

במציאות החדשה עולם בלתי נראה לעין האנושית משפיע בצורה לא "הגיונית" אך ברורה על עולם נראה.

יש התעוררות להכרה בחיבור בין להרגיש טוב (מנטאלית) לבין מצב המערכת החיסונית.

ההיגיון משתנה, המציאות החדשה מתהווה ולא ברור עדין אם היא מציאות זמנית או לא.

בכל מקרה מה שחשוב להפנים זה שאין אפשרות להבין מה באמת קורה וחוסר היכולת שלנו להבין את אשר מתרחש לא מונעת מהקיום להתרחש ומאתנו להתקיים.

נראה שתפיסת העולם האומרת "אני מבין משמע אני קיים" מתחלפת ב "אני קיים" בלי קשר ליכולת שלי להבין.

בהגיון ה"חדש" לא אכפת לי להבין מה קורה, איך ולמה, העיקר להרגיש שטוב למשפחה שלי, לסובבים אותי, וגם לי.

בסופו של דבר כשאני מרגיש טוב משמע טוב לי גם אם זה לא הגיוני ורציונלי, זאת מכיוון שאי אפשר להתווכח עם תחושות שאינם קשובות להגיון.

ומה קורה במצב שבו המציאות לא מתנהגת בצורה אותה אנו מכירים או מצפים?

נ.ב על הקשר בין הגיון ומים חיים בפוסט הבא


コメント


bottom of page