top of page

להבין את המים? או שהמים רומזים לנו אחרת?

עודכן: 9 בנוב׳ 2021
ידוע כי מים אינם מתנהגים כמו שאר החומרים בטבע, עובדה זו זיכתה אותם מצד המדע ברשימה של תופעות פיזיקליות יוצאות דופן למים הנקראת אנומליות של המים.

האנומליה המוכרת ביותר היא שכאשר מים קופאים הנפח שלהם גדל, מתרחב ולא מצטמצם כמו רוב החומרים,זו הסיבה אגב, שמומלץ לא להקפיא בקבוק זכוכית מלא במים כיוון שיש חשש שהוא עלול להתנפץ.

רשימת האנומליות גדלה ומתעדכנת ככל שמצטבר יותר מידע על המים.

מצורף קישור לרשימות של האנומליות :

אגב, רשימת האנומליות מאפשרת לנו כיום להבין יותר תופעות יוצאות דופן כמו לדוגמא את פשר השינוי שחל במבנה צבירי המים המקוריים בעקבות שינוע המים בצינורות סגורים ובלחץ גבוהה ממקור השאיבה ועד ליעדם, לחץ בעוצמה גבוהה המופעל על המים הנובע משימוש במשאבות בשל הצורך הקיים לשנעה את המים ממקום נמוך למקום גבוהה בניגוד לחוקי הגרביטציה.

רשימת האנומליות אינה מסבירה מדוע המים מתנהגים בצורה שונה ומיוחדת משאר החומרים בטבע אלה רק מציינת את העובדות.

ידוע כי בתקופות קדומות יחסו למים תכונות רבות נוספות מעבר לאנומליות הידועות כיום בהן התמקדות ביכולות המים לשמש את נושא הטהרה שהיום מבינים יותר כיכולת של המים לשמש לטיהור אנרגטי ולא רק לניקיון פיזי.

ידע קדום/עתיק על/ הודות יכולות נוספות ויצאות הדופן של המים ניתן ללמוד גם מהיזכורים רבים בכתבי הקודש של הדתות השונות ולא מעט בכתבים היהודים העוסקים בנושא מקוואות,טבילה וטהרה.

שאלות רבות הנוגעות למהות המים, תפקיד המים ,מקור המים, יכולות המים, שימוש המים ועוד, מעסיקות את האנושות מאז ומעולם וממקמות את תחום העניין במים בתווך שבין עולם המדע לעולם הרוח

הידע על מה מסתתר באמת מאחורי המים אינו נגיש וממשיך לסקרן את העוסקים בנושא .

מה שהשתנה הוא שהפוקוס הוסט ממה יוצר את היכולות יוצאי הדופן של המים למה ניתן לעשות עם היכולות של המים כדי להטיב עם הדברים להטיב את חיינו.


Comments


bottom of page