top of page

ההיגיון של המים - תליון מיבריאה מים חיים.

עולם "חדש" חלק שלישי :


ההכרה שמים מתנהגים בצורה שונה משאר החומרים הקיימים בטבע (אנומליות של המים) מאפשרת את ההבנה כי למים הגיון משל עצמם. כחלק מהגיון זה מתקיימת תופעה אנומלית המתוארת כיכולת השפעה של מים על מים ללא מגע פיזי בניהם. ובצורה מופשטת יותר ניתן לומר שלמים מובנים אפשרות להשפיע על מים שאינם מובנים באמצעות השראה וללא מגע ביניהם. אגב, היכולת הזו של המים התגלתה בתחילת הדרך בתקופה שהתרכזנו בפיתוח מתקן החייאת מי צנרת (לתקופה, לגילויים הקשורים לתקופה זו ולפיתוח מתקן החייאת מים ביתי – יוקדש פוסט בנפרד). בעקבות הגילוי, התעוררה הבנה שמאחר ו72% מגוף האדם מורכב ממים ו90% מהמוח שלנו מכיל מים, מין הראוי הוא שאיכות המים בגוף היא הגורם המשפיע על איכות חיינו. להפתעתנו הרבה נתגלה שאכן כך הם הדברים ... הרי לא באמת הגיוני שאמפולת מים אותה נענוד כתליון על הגוף תשפיע עלינו ויותר מזה, שנרגיש את הנוכחות שלה בעזרת חמשת החושים. ואם זאת, מעדויות של רבים שהתנסו ומתנסים בתליון כבר שנים רבות מדווח כי החוויה האישית לאחר ענידת התליון היא של יתר קלילות ואיזון פיזי ומנטלי. ניתן לנסות להסביר זאת בכך שלמים (כמו גם למים בגוף) יכולת לספוח אנרגיה אלקטרומגנטית מהסביבה החיצונית (אנרגיה אלקטרומגנטית שהיא בעצם "רעש" מעשה ידי אדם, החל מאותת טלגרף , דרך אותות רדיו, סלולר, wifi ועוד). המים בגוף סופחים את ה"רעש הזה" ומייצרים עומס. ה"עומס" הזה מתורגם ע"י החושים לתחושת כבדות, המשפיע בין היתר על תחושת חוסר יציבות פיזית. שכן ידוע כי יציבה שאינה מאוזנת היא המקור להתפתחות מיחושים ומכאובים. ה"רעש האלקטרומגנטי" משפיע גם על חוסר איזון מנטלי ויוצר קושי בתקשורת פנימית ( "שלי עם עצמי"). ה"רעש" גורם לתחושת כללית של מיסוך וכהות חושים. התליון משמש כג'ירו מנטלי, כמו "נחום תקום" נפשי, הטלטלות הרגשיות של החיים לא יפסיקו לטלטל אבל ה"שקט" החדש שהתליון מאפשר, יוצר בפועל תחושה של התגברות מהירה יותר מהרגיל על כל שמתרחש, ויש תחושה כללית נעימה וחיובית יותר של שקט ואיזון רגשי ונפשי . כמו שהתחלתי את הפוסט, אכן לא הגיוני ויש לכך גם צדדים חיובים שמתגלים. תליון מיבריאה מתגלה כאחד הכלים החשובים לעבור את התקופה החדשה והלא הגיונית שהחלה. אחד הטובים, מומלץ בחום.

Comentários


bottom of page