top of page

היתרון הנסתר של החייאת מים

עודכן: 17 בינו׳

היתרון הנסתר של החייאת מים.

מים: רוח וחומר.

מעבר ליתרונות הברורים של החייאת מים בתחומים השונים … מתקיים בסתר ובצנעה היתרון המשמעותי ביותר של החייאת מים המתייחס לערך המוסף של המים חיים בממד הרוחני והוא - אחדות. להחיות את המים זה לאפשר למים לחזור ולהדהד תדר חיים מאחד. התדר של האחד עובר דרך המים החיים ומאפשר למים אחידות שמאפשרת קיום בפועל איחוד/אחדות/אחד. מים חיים הם צינור להעברת אנרגיית החיים "נגאנטרופיה" שעניינה אחדות הקיום. מנגד מתקיים התדר של ה"כליה" ההתכלות של כל דבר הנקרא 'אנטרופיה' הוא תדר של פירוד. הקריאה המתרחשת בימים אלו להחיות את המים היא קריאה לאחדות ואחדות עניינה במים, המים הם גם הכלי וגם הצינור ליצירת אחדות. הקריאה להחיות את המים מתבקשת בכל רמות קיום המים: במים לשימוש הפרט דרך המים לשימוש הכלל כולל את מאגרי אחסון המים( ימים, אגמים וכד) הקריאה היא להכיל את האחדות כבר בחומר הגלם טרם כניסתו למחזור המים/חיים בטבע. הטיפול במים הוא הדהוד 'תדר' /'מידע' מאחד של האחד במים. להדהד את האחדות בכל נקודה במחזור המים/חיים בטבע. האחד נמצא בכל חלק במים והשלם גדול מסכום חלקיו. היכולת לאחדות היא לשוות צורה עם האחד דרך המים כשהם נוכחים במבנה המקורי שלהם. המים החיים הם חלק מחלקיו ונושאים עימם את תדר המקור של האחד. החייאת המים במובן של חזרה למבנה המקורי האחיד מאפשרת מכנה משותף רחב המאפשר בדרכו אחדות שעניינה שיווי צורה עם האחד. מים חיים הם אנרגיה של אחדות של הטוב של האחד הם הכלי למקסם את פוטנציאל הטוב המקורי שהיה לפני כניסת אנרגית הפירוד. מים שאינם חיים (מים נטולי חיים) הם המאפשרים את קיום הצד ההפוך לטוב, הצד של הנפרדות הפרוד והכליה, אנרגיה של פירוק, 'אנטרופיה',שליליות, מחסור ,סוף, מוות. המאבק בין הכוחות /צדדים של פירוד ואחדות שליליות וחיוביות כליה ונצח סוף ואין סוף מתקיים במאבק על השליטה והדומיננטיות במבנה או חוסר מבנה מסת המים בעולמנו, המים המרכיבים/יוצרים/מאפשרים את חיינו. הם אלו הקובעים את איכות חיינו, מסלול חיינו וכנראה הרבה מעבר לכך. להחיות את המים זה להפיץ את קיום הטוב בעולם. ובחרתם בחיים ובחרתם בטוב. החייאת המים מאפשרת גם את קיום התועלת לרווח האישי וגם בו זמנית מהווה תרומה ורווח לאחדות הכלל. MEYBRIAH - WIN WIN WATER

תודה לאורלי גל על האישור להשתמש בתמונה (הקרדיט על הצילום המופלא מגיע לצלם: Albert Adout)

Comments


bottom of page